Награди SODF

 

 

 

Награждават се класираните на 1-во до 3-то място с медали, купа, грамота и подаръци!

Класираните след 3то място получават грамота за участие!

Специална награда Купа на столична община „Слатина“.

Специалната награда на Фестивалите „Златна роза“.