Награди SODF – Kids

 

 

Награждават се класираните на 1-во до 3-то място с медали, купа, грамота и подаръци!

Класираните след 3то място получават грамота за участие!

Специална награда “Купа на кмета„ на столична община „Слатина“

Специалната награда на Фестивалите „Златна роза“

Изкуството на танца > Homepage > Награди SODF – Kids